Soutěž o dárkové poukazy na nákup zboží v hodnotě 1x 1 000 Kč a 1x 500 Kč

Pravidla Soutěže o dárkové poukazy na nákup zboží v hodnotě 1x 1 000 Kč a 1x 500 Kč (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže (dále jen „pořadatel“) je:

Pavel Dundáček
Borač 33
592 61 Doubravník
IČ: 88676889

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku.

2.  Kdo se může soutěže účastnit?

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby užívající Facebook, starší 18 let s doručovací adresou v ČR (dále jen „soutěžící“).

Z účasti v soutěži je vyloučen pořadatel a osoby blízké definované § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníka.

  1. Podmínkou účasti v soutěži je, že soutěžící je členem skupiny https://www.facebook.com/groups/846308555761243/, ve které je soutěž zveřejněna.
  2. Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře s odpovědí na soutěžní otázku pod soutěžní příspěvek. Každý soutěžící může přidat jeden komentář s odpovědí.

3. Kritéria hodnocení a počet výherců

Soutěžní otázka zní: JAKÝ JE ELEKTRICKÝ PŘÍKON (VE WATTECH) EXTRAKTORU NA FOTOGRAFII?

Výherci soutěže (dále jen „výherci“) budou soutěžící, kteří napíší správnou odpověď nebo odpověď, která se nejvíce správné odpovědi blíží. V případě shodné odpovědi rozhoduje dřívější datum a čas odeslání.

Výherce vybere pořadatel.

Výherci budou dva soutěžící.

První výherce získá dárkový poukaz na nákup zboží v hodnotě 1 000 Kč v e-shopu www.detailingshop.cz.

Druhý výherce získá dárkový poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč v e-shopu www.detailingshop.cz.

4. Datum zahájení a ukončení soutěže a datum vyhodnocení soutěže

Soutěž probíhá a komentáře s odpovědí na soutěžní otázku je možné vkládat pod soutěžní příspěvek od jeho zveřejnění až do 9. 4. 2019 do 20:00.

Vyhodnocení soutěže provede pořadatel dne 10. 4. 2019.

Výherci budou pořadatelem zveřejněni v den vyhodnocení soutěže v komentáři pod soutěžním příspěvkem a v novém příspěvku s informací o vyhodnocení soutěže.

Výherci budou vyzváni k zaslání zprávy provozovateli prostřednictvím stránky https://www.facebook.com/JakCistit.cz/ a v odpovědi na tuto zprávu provozovatel pošle výhercům kód pro uplatnění dárkového poukazu.

5. Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zrušit.

Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není spojena. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.