Jak vyčistit automatický kávovar?

Jak vyčistit automatický? Základní údržbu u všech typů kávovaru provádějte denně. Jednou měsíčně pak věnujte důkladné údržbě. Nezapomínejte ani na odvápnění přístrojů. Předejdete nejen poškození přístroje ale i špatné chuti kávy.

Jak vyčistit automatický kávovar?
Jak vyčistit automatický kávovar?

Použijte tyto odvápňovací prostředky pro kávovary:

Typy kávovarů

Kávovary se dělí na tři základní typy a čištění je tedy u každého trochu jiné.

Kávovary tedy dělíme do těchto tří kategorií:

 1. Automatické kávovary – celý proces přípravy kávy je automatický od namletí kávy, napěchování až po spaření.
  • Výhody: automatická příprava kávy, mlýnek na zrnkovou kávu, snadnější údržba.
  • Nevýhody: vyšší cena, zaberou více místa.
 2. Pákové kávovary –  je třeba manuálně připravit kávu: namletí, vložení do filtru a upevnění držáku filtru do přístroje.
  • Výhody:  nižší cena přístroje, přípravu kávy můžeme přímo ovlivnit, menší rozměry.
  • Nevýhody: příprava kávy zabere více času, náročnější čištění.
 3. Kapslové kávovary – káva se připravuje z již vyrobených kapslí. Výrobci kapslí většinou dodávají i svůj vlastní kapslový kávovar určený jen pro své kapsle.
  • Výhody: nízká cena, velmi snadná příprava kávy, malé rozměry.
  • Nevýhody: chybí možnost ovlivnit proces přípravy kávy.

1. Čištění automatických kávovarů

Z názvu vyplývá, že tento typ kávovarů odvádí svou práci zcela sám (mletí, pěchování, spaření).

Pravdou je i to, že se po každé přípravě šálku kávy sám vyčistí. Nesmíte si to však vysvětlovat zas tak doslovně. I zde je potřeba provádět pravidelnou údržbu.

Každodenní údržba

 • Kontrola a případně vyčištění nádoby na kávovou sedlinu.
 • Vylití odkapávací misky.
 • Vymytí nádrže na vodu.
 • Čištění napěňovače.
 • Čištění ústí dávkovače kávy.

Týdenní až měsíční údržba

 • Čištění vnitřních částí kávovaru.
 • Čištění násypky na mletou kávu.
 • Čištění spařovače.
 • Odvápnění kávovaru.

1.1. Čištění nádoby na kávovou sedlinu, odkapávací misky a nádoby na kondenzát

Při čištění nádoby na sedlinu je vhodné také zkontrolovat, vylít a vyčistit také odkapávací misku a nádobku na kondenzát. Při čištění kterékoliv z těchto tří částí je tedy dobré zkontrolovat a vyčistit i ostatní dvě.

Jak často?

Nádobu na kávovou sedlinu určitě vyčistěte, pokud bliká kontrolka, která indikuje naplnění nádoby na kávovou sedlinu. Doporučuje se však každodenní kontrola a čištění.

Odkapávací miska je vybavena plovákem, který indikuje naplnění misky. Naplnění misky kontrolujte pravidelně každý den, aby nedošlo k přelití a rozlití vody mimo misku buď do přístroje nebo do jeho okolí.

Postup:

 1. Sejměte tácek na odkládání šálků.
 2. Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte ji a vyčistěte.
 3. Vyndejte nádrž na sedlinu a pečlivě ji vyčistěte a propláchněte vodou.
 4. Zkontrolujte a případně vylijte a vyčistěte nádobku na kondenzát.
 5. Vše dobře propláchněte pod teplou tekoucí teplou vodou a dobře osušte.
 6. Osušené části poté vraťte zpět do přístroje.

1.2. Čištění vnitřních částí kávovaru

POZOR! Při čištění vnitřního prostoru po vyjmutí odkapavací misky odpojte kávovar od elektrické sítě, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Jak často?

Kontrolu a čištění vnitřních částí kávovaru proveďte 1x měsíčně.

Postup:

 1. Vyjměte odkapávací misku.
 2. Zkontrolujte vizuálně vnitřní prostor a případné usazeniny odstraňte houbičkou na mytí nádobí.
 3. Suché nečistoty můžete vysát vysavačem pomocí štěrbinové hubice.
 4. Vraťte zpět odkapávací misku.

1.3. Čištění nádržky na vodu

Jak často?

Nádrž na vodu čistěte pravidelně každý den.

Postup:

 1. Nádrž na vodu vymyjte pomocí jemného přípravku na mytí nádobí.
 2. Poté vypláchněte čistou vodou.

1.4. Čištění ústí dávkovače kávy

Jak často?

Kontrolujte a čistěte pravidelně po nebo před každým použitím.

Postup:

 1. Otřete výpustě/vydavače kávy (kudy nám vytéká káva do šálků) navlhčenou utěrkou nebo houbičkou na mytí nádobí.
 2. Pokud jsou na výpustích usazeniny, můžete použít jemný prostředek na mytí nádobí a poté ještě očistit vodou.
 3. Pokud jsou otvory výpustě/vydavače zaneseny kávou, vyčistěte je například dřevěným párátkem.

1.5. Čištění násypky na mletou kávu

Jak často?

Kontrolujte a případně usazeniny vyčistěte 1x měsíčně.

Postup:

 1. Sejměte kryt nádrže na zrnkovou kávu.
 2. Sejměte kryt násypky na mletou kávu.
 3. Zkontrolujte, zda není násypka na mletou kávu ucpaná. Pokud ano, usazeniny odstraňte.

1.6. Čištění spařovače

Jak často?

Spařovač vyčistěte 1x měsíčně.

Postup:

Ujistěte se, že je kávovar je vypnutý.

 1. Vyjměte nádrž na vodu.
 2. Otevřete dvířka spařovače.
 3. Vyjměte spařovač.
 4. Na čištění spařovače používejte jen vodu, nepoužívejte saponátové prostředky na mytí nádobí, mohly by jej poškodit.
 5. Vložte spařovač do vody na dobu 5 minut.
 6. Poté opláchněte čistou vodou.
 7. Nechte osušit.
 8. Poté spařovač vraťte zpět na své místo.
 9. Vraťte zpět nádobu na vodu.

1.7. Čištění napěňovače

Jak často?

Napěňovač čistěte po každém použití.

Postup:

 1. Umístěte nádobu pod napěňovač.
 2. Zapněte ovladač páry do polohy zapnuto a nechte vytékat cca 5 sekund horkou vodu.
 3. Vypněte kávovar.
 4. Nechte napěňovač několik minut vychladnout a poté ho sejměte a vyjměte trysku.
 5. Prohlédněte části napěnovače a pokud jsou otvory ucpané zbytky kávy, tak je opatrně špendlíkem vyčistěte.
 6. Součásti napěňovače opláchněte teplou vodou a nánosy odstraňte houbičkou na mytí nádobí.
 7. Po očištění vložte napěňovač na trysku a namontujte zpět na kávovar.

1.8. Odstranění vodního kamene (odvápnění)

Jak často?

K odvápnění přístroje přistupte tehdy, pokud začne blikat kontrolka upozorňující na nutnost odvápnění.

Postup

 1. K čištění vodního kamene používejte jen odvápňovací přípravky (například Odvápňovač DeLonghi EcoDecalk DLSC 500 500ml) k tomu určené. Použitím například octa byste mohli přijít o záruku na přístroj.
 2. Kávovar zapněte.
 3. Vylijte nádržku na vodu a pokud je do ní vložený změkčovací filtr, tak jej také vyjměte.
 4. Nalijte doporučené množství (dle instrukcí v návodu nebo je množství přímo vyznačeno na nádobce na vodu) odvápňovacího přípravku do nádrže na vodu.
 5. Dolijte čistou vodou. Množství opět zvolte dle manuálu vašeho kávovaru nebo podle rysky vyznačené na nádrži na vodu.
 6. Pod napěňovač umístěte nádobu o objemu větším než je součet množství odvápňovacího přípravku a vody, které jste nalili do nádrže na vodu.
 7. Počkejte, až budou kontrolky výdeje kávy svítit nepřerušovaně.
 8. Stiskněte tlačítko pro odvápnění přístroje.
 9. Poté zapněte voličem páry do polohy zapnuto.
 10. Tím začne z napěňovače do nádobky vytékat odvápňovací roztok.
 11. Kávovar se automaticky několikrát propláchne a po uplynutí určité doby (cca 30 minut) bude již nádržka na vodu prázdná. Vypněte volič páry do polohy vypnuto.
 12. Nyní musíte kávovar nechat propláchnout čistou vodou, abyste se zbavili zbytků odvápňovacího přípravku.
 13. Vylijte tedy z nádobky, kterou jste umístili pod napěňovač, použitý odvápňovací roztok. Prázdnou nádobku vložte opět pod napěňovač
 14. Vyjměte nádrž na vodu, vypláchněte ji čistou vodou, abyste se zbavili zbytků odvápňovacího roztoku a naplňte nádrž čistou vodou a vložte zpět do kávovaru na své místo.
 15. Nyní otočte voličem páry do polohy zapnuto.
 16. Horká voda začne vytékat z napěňovače do nádoby.
 17. Jakmile bude nádrž na vodu prázdná a nádoba pod napěňovačem plná, tak volič páry opět dejte do polohy vypnuto.
 18. Nádržku na vodu vyjměte, doplňte vodu, vložte zpět a kávovar je nyní odvápněný a připravený k dalšímu použití.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru