Jak vyčistit kotel na tuhá paliva (uhlí, dřevo)?

Jak vyčistit kotel na tuhá paliva od sazí a dehtu? Jaké pomůcky použít a jak postupovat? Stále mnoho domácností k vytápění používá kotle na tuhá paliva. V kotlích se spaluje nejen uhlí, ale čím dál častěji i dřevo a dřevěné brikety. V tomto článku popíšu způsob čištění kotle, který využívám ke spalování štípaného dřeva a dřevěných briket. Jedná se o starý kotel, typ H 41. Způsob čištění různých typů kotlů se může lišit, ale jako základní vodítko vám tenhle postup určitě poslouží.

Detail na ucpaný prostor mezi deskami výměníku
Detail na ucpaný prostor mezi deskami výměníku

TIP: Potřebujete vyčistit i komín? Určitě si přečtěte článek Jak vyčistit komín?

Proč čistit kotel pravidelně?

Pokud v zimním období budete používat kotel k vytápění pravidelně, po určité době se stěny výměníku zanesou dehtem a sazemi. Tyto nečistoty potom snižují prostor mezi deskami výměníku, kudy proudí ohřátý vzduch, takže se snižuje tah kotle, což snižuje i účinnost kotle.

Dále přes nánosy nečistot dochází k horší vedení tepla a tím i k pomalejšímu ohřátí vody ve výměníku. To se opět projeví nižší účinností kotle.

V důsledku tak spotřebováváme postupně větší množství paliva, a přitom je stále obtížnější dosáhnout optimální teploty vody v otopné soustavě.

Pravidelným čištěním kotle tedy snižujeme spotřebu paliva, ale zároveň i prodlužujeme životnost kotle.


Jak odstranit dehet z kotle?

Dehet z kotle většinou mechanicky odstranit kartáčem ani škrabkou nejde, dá se ho zbavit tzv. vypálením, tedy tím, že kotel klasicky roztopíme, ale tentokrát na velmi vysokou teplotu, kdy teplota přívodu topné vody dosahuje cca 90 °C, což je většinou i maximální teplota uváděná výrobcem.

Doba vypalování je v řádu hodin, závisí na tloušťce vrstvy dehtu.

Vypalovat můžete pomocí kvalitního suchého tvrdého dřeva, nebo pomocí černého uhlí nebo koksu, tedy palivy s vysokou výhřevností.

Dehet se může usazovat z několika příčin:
– používáním nekvalitního paliva (nedostatečně vyschlé nebo mokré dřevo, dřevo by mělo být vyschlé minimálně rok, ale raději klidně i několik let),
– chybným způsobem topení, kdy se například topí na nízkou teplotu, kdy teplota přívodu topné vody je pod 60 °C nebo je nízká teplota vratné vody, která tak příliš ochlazuje stěny výměníku a dochází tak k usazování dehtu,
– špatný odtah spalin způsobený chybným napojením kouřovodu nebo chybným provedením komína,
– špatný přívod vzduchu do kotelny, což způsobuje špatné hoření paliva.

Jak často kotel čistit?

Intervaly čištění kotle závisí samozřejmě na druhu kotle, na druhu použitého paliva, a také na způsobu, jakým topíme.

V mém případě sice výrobce doporučuje čištění kotle po 14 dnech až 1 měsíci, ale kotel čistím spíše 1x týdně, max. 1x za 14 dní. Ze zkušenosti vím, že na mém typu kotle stačí většinou po týdnu topení provést rychlejší očištění jen ocelovými kartáči, a až za další týden provedu důkladné očištění i škrabkami.

Dobu, kdy je třeba provést čištění většinou poznáte sami podle ztráty účinnosti a tahu kotle, samozřejmě můžete provést i vizuální kontrolu po odejmutí horní plotny kotle.

Jaké pomůcky a nářadí k čištění kotle používám?

Pomůcky na čištění kotle (zleva: plochá škrabka, úzká škrabka, 2x hranaté kartáče, pohrabáč)
Pomůcky na čištění kotle (zleva: plochá škrabka, úzká škrabka, 2x hranaté kartáče, pohrabáč)

Na čištění kotle je dobré si pořídit následující nářadí a pomůcky:

1. Ocelové kartáče na dlouhé násadě

Pořizuji si vždy dvě i více velikostí podle šířky mezery mezi deskami výměníku. Dají se koupit v železářství např. pod názvem kartáč rourový hranatý. Momentálně používám velikost 40 x 70 mm a 50 x 60 mm.

Kartáče používám k závěrečnému očištění vnitřních ploch kotle a výměníku, případně kouřovodu.

Pokud pravidelně kotel čistíte, všimnete si, že se postupně ocelové štětiny kotle opotřebovávají, tak je vždy po čase třeba koupit nové kartáče. Pokud se ocelové štětiny kartáče opotřebují, nemusíme kupovat kartáč i s násadou, ale stačí zakoupit pouze samotný kartáč, který se na násadu šroubuje.

Pomůcky na čištění kotle (zleva: plochá škrabka, úzká škrabka, 2x hranaté kartáče, pohrabáč)
Pomůcky na čištění kotle (zleva: plochá škrabka, úzká škrabka, 2x hranaté kartáče, pohrabáč)

2. Ocelový kartáč ruční

Klasický ruční ocelový kartáč se dá zakoupit opět v železářství.

Používám jej k závěrečnému očištění vrchních ploch výměníku a k očištění oddělitelných částí kotle, jako jsou vrchní plotna a dvířka, víko kouřové komory, zatápěcí klapka, spodní kryt kouřové komory.

Ocelový ruční kartáč
Ocelový ruční kartáč

3. Násada s hákem (pohrabáč)

Používám pohrabáč s hákem pouze pro vyjmutí a zpětné umístění spodního krytu.

4. Ploché škrabky

Používám je k hrubému očištění stěn výměníku i vnitřku kotle od nečistot.

Škrabky mám dvě, jednu širší, pro větší plochy, druhou užší, pro oškrabání stěn kotle, která je v úzké mezeře mezi deskami výměníku.

Pomocí širší škrabky (pohrabáč na čištění) také spodním otvorem v kouřové komoře shrabuji seškrabaný dehet, saze a další nečistoty do níže umístěného popelníku.

Pokud si chcete pořídit všechny tyto pomůcky, pořiďte si třeba tenhle kotlový čistící set.

5. Svítilna

Pro kontrolu stěn kotle a výměníku po očištění a také pro vyjmutí a zpětné usazení spodního krytu používám přenosné světlo trubicovitého tvaru, které spustím přímo mezi stěny výměníku.

Pokud takové světlo nemáte, stačí na osvětlení i ruční svítilna či reflektor.

Přenosné trubicové světlo
Přenosné trubicové světlo

6. Lopatka, smetáček

Smetákem ometu prach a saze ze stěn výměníku, a poté je ve spodním prostoru vyberu na lopatku.

Jaký je postup čištění kotle na tuhá paliva?

1. Nechejte kotel vychladnout

Než se pustíte do čištění kotle, je dobré jej nechat přes noc vychladnout, určitě by neměly být na roštu čoudící nebo dokonce hořící kusy paliva.

2. Očištění spodku horní plotny a odnímatelných částí

Nejprve zvednu horní litinovou krycí plotnu, a provedu ručním ocelovým kartáčem očištění nánosů nečistot a smetákem ometu od jemných sazí.

Poté postupně vyjímám z kotle odnímatelné části, jako je ocelové hradítko (klapka), zatápěcí klapka, víko kouřové komory (vyjmu pohrabáčem) a ručním ocelovým kartáčem opět tyto části očistím. Jemné saze opět ometu smetáčkem.

Jednotlivé části čistím nad kotlem tak, aby nečistoty padaly do něj, abych je mohl na závěr smést do popelníku otvorem v dolní části kotle.

Krycí deska_před čištěním
Krycí deska před čištěním
Čištění ručním ocelovým kartáčem
Čištění ručním ocelovým kartáčem

3. Čištění kouřovodu

Nesmíme zapomenout ani na očištění vnitřku kouřovodu (trubka, kterou je kotel napojen na komínový průduch). Také očistím vnitřek kouřového hrdla kotle, na které je kouřovod nasazen.

K čištění kouřovodu používám ruční ocelový kartáč, a kam nedosáhne, tak tam použiji ocelové kartáče na násadě.

Čištění kouřovoud ručním ocelovým kartáčem
Čištění kouřovoud ručním ocelovým kartáčem

4. Čištění stěn kotle a stěn výměníku

Dále provedu hrubé očištění stěn kotle a stěn výměníku pomocí ocelových škrabek. Nezapomeneme očistit úzkou škrabkou ani stěny kotle v mezeře mezi deskami výměníku.

Důkladně očistíme i horní plochy výměníku a jejich hrany.

Po hrubém očištění provedeme finální čištění ocelovými kartáči na násadách. Stěny kotle čistím kvůli minimalizaci prašnosti tahy směrem dolů. Stěny výměníku čistím tahy směrem dolů i nahoru. Používám kartáče velikosti podle šířky mezery, která je mezi výměníky. Kartáč by měl procházet mezi deskami docela těsně, tedy tak, aby došlo k co největšímu odstranění nečistot.

Čištění kotle plochou škrabkou
Čištění kotle plochou škrabkou
Čištění kotle hranatým kartáčem
Čištění kotle hranatým kartáčem

Na závěr ometu smetáčkem z vodorovných i svislých ploch kotle saze a jemný prach. Místo smetáčku můžeme použít případně i vysavač na popel.

Veškerý prach a nečistoty poté plochou škrabkou shrneme otvorem ve spodní části kouřové komory do níže položeného popelníku. Je dobré si při tom prostor kotle osvětlit přenosným světlem nebo svítilnou.

K vizuální kontrole kotle po vyčištění se mi osvědčilo přenosné světlo trubicovitého tvaru, které spustím přímo do kotle i v mezerách mezi výměníky, a mám krásně osvětlený vnitřek kotle.

Shrnutí sazí do popelníku, vhodné prostor osvítit přenosným světlem
Shrnutí sazí do popelníku, vhodné prostor osvítit přenosným světlem

5. Zpětné sesazení kotle

Pokud jsme s čištěním hotovi, vrátíme zpět všechny na začátku vyjmuté části, jako je ocelové hradítko (klapka), zatápěcí klapka, víko kouřové komory (vrátíme zpět na míst pohrabáčem, je potřeba si na místo posvítit).

Osadíme zpět i kouřovod, musíme dávat pozor na důkladné osazení na kouřové hrdlo, aby nedošlo při provozu ke spadnutí kouřovodu z hrdla.

Na závěr osadíme zpět horní krycí plotnu s dvířky. Dbáme na to, aby horní plotna s těsněním dobře přiléhala na okraje plášť kotle, aby po zatopení nedošlo k úniku kouře z kotle do místnosti.

Nezapomeneme také vyčistit smetáčkem případně vysavačem na popel spodní prostor pro popelník a následně vysypat popelník, do kterého jsme předtím shrnuly veškeré nečistoty otvorem z kouřové komory.

Popelník naplněný sazemi a nečistotami po vyčištění kotle
Popelník naplněný sazemi a nečistotami po vyčištění kotle

Na závěr se ještě podívejte na několik fotografií, na kterých je vidět srovnání vnitřku kotle před čištěním a po vyčištění.

Pohled do kotle1_původní stav
Pohled do kotle – původní stav
Pohled do kotle - po vyčištění
Pohled do kotle – po vyčištění
Pohled do kotle2_původní stav
Pohled do kotle – původní stav
Pohled do kotle2_po vyčištění
Pohled do kotle – po vyčištění
Pohled do kotle3_původní stav
Pohled do kotle – původní stav
Pohled do kotle3_po vyčištění
Pohled do kotle – po vyčištění

1 názor na “Jak vyčistit kotel na tuhá paliva (uhlí, dřevo)?”

  1. Jan Kovář

    Dobrý den,
    Děkuji za hezký návod na čistění kotle. Ještě by mě zajímalo, jak je v kotli (H41) umístěna litinová příčka mezi topeništěm a další „komorou“. Po 3letech topení v tomto kotli, jsem dospěl k názoru, že jí mám uloženou špatně a tak jsem jí přendal, tak jak by měla být, ale kotel ztratil tah.. Předem děkuji za radu či fotku.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru