Jak vyčistit komín?

Jak vyčistit komín svépomocí? Jakým způsobem můžete komín čistit, jak při tom postupovat, na co si dát pozor při čištění komína a jaké pomůcky k tomu budete potřebovat?

Jak vyčistit komín?
Jak vyčistit komín?

TIP: Potřebujete vyčistit i kotel na pevná paliva? Určitě si přečtěte článek Jak vyčistit kotel na tuhá paliva (uhlí, dřevo)?

Terminologie

Protože v článku bude několik termínů, které nemusí každý znát, zmíním je hned na začátku.

Spalinová cesta – je to označení prostoru, kterým putují spaliny od kouřového hrdla spotřebiče (kotel, krb, kamna, sporák…) až do venkovního prostoru, je tedy tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem vč. nástavce.

Kouřovod – je to označení pro konstrukci, kterou putují spaliny od kouřového hrdla spotřebiče přes sopouch do komínového průduchu.

Sopouch – otvor v komínovém plášti a komínové vložce určený pro napojení kouřovodu do komínového průduchu.

Půdice – nejnižší místo komínového průduchu.

Čistící otvor – je otvor v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící čištění komínového průduchu.

Vymetací otvor – je otvor v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce, sloužící k vymetání komínového průduchu. Nachází se v půdním prostoru nebo je přístupný nad střešním pláštěm.

Vybírací otvor – je otvor v komínovém plášti, sloužící k vybírání tuhých částí spalin z půdice komínového průduchu.


Jaké jsou zákonné podmínky při čištění a údržbě komína?

Podmínky pro kontrolu, čištění a revizi komínů a kouřovodů stanovuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, konkrétně jeho třetí část, která nahradila dřívější nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Kdo může provádět kontrolu, čištění a revizi komínů?

Čištění nebo kontrolu podle zákona provádí oprávněná osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále kominík).

Naštěstí u kotlů na pevná paliva s výkonem do 50 kW včetně můžeme provádět čištění komínů i svépomocí.

Revizi komínů pak může provádět kominík, který je zároveň i revizním technikem spalinových cest.

O čištění, kontrole i revizi pak podá kominík písemnou zprávu buď okamžitě nebo nejpozději do 10 pracovních dnů.

Vzory zpráv o čištění, kontrole a revizi spalinových cest:

Jaké způsoby čištění existují?

Nejčastěji probíhá čištění mechanickým způsobem, tedy odstraněním nečistot z komínového průduchu a kouřovodů. O tomto způsobu bude také pojednávat náš článek.

Pokud ale takový způsob čištění není z nějakého důvodu možný nebo je v komínovém průduchu usazený dehet, provádí se čištění komína tzv. vypalováním. V takovém případě musí být komín odolný proti vyhoření a vypalování musí provádět pouze oprávněná osoba.

Jaké jsou dle zákona lhůty čištění a kontrol spalinových cest?

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Pokud si tedy vezmeme nejčastější případ kotle na pevná paliva s výkonem do 50 kW, který je provozován pouze v topné sezóně, tak by čištění komína mělo proběhnout 2x za rok, přičemž mezi jednotlivými čištěními by měla uplynout doba delší než 3 měsíce. Kontrola spalinových cest by měla proběhnout 1x ročně.

Jaké jsou způsoby čištění komína mechanickým způsobem?

Komín můžeme čistit:

 1. ústím komína – čištění probíhá v takovém případě vždy shora,
 2. vymetacím otvorem – vymetací otvor se nachází zpravidla v půdním prostoru pod střechou, ale může být i nad střechou, slouží k čištění průduchů tam, kde nelze použít čištění ústím komína, část komínového průduchu pod vymetacím otvorem se čistí spouštěním čistícího nářadí shora a část nad vymetacím otvorem se čistí vytlačováním kominického strojku, kartáče či sluníčka umístěného na pružné tyči či drátu směrem nahoru až nad ústí komínového průduchu,
 3. komínovými dvířky – pokud nelze provést čištění žádným z předešlých způsobů, může se komínový průduch vyčistit zespodu komínovými dvířky vybíracího otvoru nebo přes sopouchy po demontáži kouřovodů spotřebičů napojených na komín.

Shora se dá čistit kominickým strojkem a také kartáčem či sluníčkem na tyči či kominickém navijáku, zespodu se dá čistit jen kartáčem či sluníčkem na tyči či navijáku.

Čištění zespodu se dá použít u komínu do délky max. 6 metrů.

Komínový plášť z vápenopískových cihel
Komínový plášť z vápenopískových cihel

Jaké budete potřebovat pomůcky?

Vhodné oblečení a ochranné pomůcky:

 • vhodný oděv,
 • pokrývku hlavy,
 • rukavice,
 • pokud se nechcete nadýchat sazí a jemného prachu, vezměte si i filtrační dýchací roušku.

Kominické čistící náčiní si pořídíme podle zvoleného způsobu čištění:

 1. kominický strojek opatřený závažím a spouštěný na kominickém laně – čištění shora,
 2. kartáč nebo sluníčko na nastavitelných tyčích, ocelových lanových nástavcích nebo na navijáku – čištění shora i zespodu.
 3. kominickou štětku na pružném ocelovém laně – čištění shora i zespodu. hodí se pouze na menší délky nebo na čištění kouřovodů.

Dále budeme potřebovat lopatku a smetáček na vybírání sazí, kbelík, do kterého je budeme ukládat.

TIP: Pamatujte na to, že při čištění nerezových průduchů a nerezových vložek se musí vždy použít nerezové čistící pomůcky (strojky, kartáče, štětky, sluníčka), závaží, ocelová lana a tyče musí být potaženy plastem. Použitím ocelových čistících pomůcek by mohlo dojít k poškození nerezového materiálu průduchu, který by následně mohl korodovat.

Nerezová komínová vložka
Nerezová komínová vložka

Čištění komína

Při čištění komína dodržujte následující postup:

 1. Komín se čistí v době, kdy nejsou spotřebiče do něj napojené v provozu, komínový průduch i kouřovody by měly být vychladlé, proto je dobré během topné sezóny přestat topit v kotli a komín nechat přes noc vychladnout a čištění provést až následující den.
 2. Provede se utěsnění veškerých otvorů a spár, kterými by při čištění mohly proniknout saze a další nečistoty z komínového průduchu například do obytných místností, do kotelny a dalších prostor. Zejména se jedná o napojení kouřovodů v místech sopouchů a v místech kouřových hrdel spotřebičů, zavřete všechna dvířka, štěrbiny pro přívod vzduchu apod. Utěsnění můžete provést ucpávkami, nejčastěji nějakou vhodnou textilií, novinami, malířskou lepící páskou, těsnící šňůrou apod. U uzavřených krbů a krbových vložek utěsněte veškerá dvířka krbu popelníku a další otvory. U otevřených krbů utěsněte spalinovou cestu v místě spalinové klapky. V obytných místnostech kolem krbů dejte na podlahu ochranu podlahy (igelit, papír).
 3. Při čištění se z komína odmontuje komínová stříška nebo hlavice, aby byl komínový průduch přístupný.
 4. Dále se provede čištění některým z níže popsaných postupů.
 5. Kouřovody čistěte po jejich demontáži raději ve venkovním prostředí a při jejich demontáži počítejte s tím, že se z nich vysype spousta sazí. K čištění použijte nejlépe kominickou štětku o stejném průměru.
 6. Nezapomeňte vyčistit i sopouchy – místa, kde se napojuje kouřovod na komín.
 7. Z vybíracího otvoru lopatkou a smetáčkem odstraňte veškeré spadané saze. Dávejte pozor při otevírání dvířek otvoru, pravděpodobně se začnou sypat saze, tak pod otvor umístěte nějakou nádobu.
 8. Odstraňte veškeré ucpávky.
 9. Na zkoušku funkčnosti a dobrého tahu komína zkuste zatopit.
Vyústění komínu s komínovou stříškou
Vyústění komínu s komínovou stříškou – šipkou je označen šroub se stahovací páskou, jehož povolením stříšku uvolníte od průduchu

Nyní ještě popíšu, jak se postupuje při čištění komína jednotlivými způsoby čištění (bod 4):

1. Čištění komínového průduchu kominickým strojkem z ústí komína

Co budete potřebovat?

Nejčastěji se používá kominický strojek provlékací se závažím.

Jak už název napovídá, strojkem je provlečen ocelový řetízek.

Na spodním konci je zavěšeno cca 0,5 kg závaží tvaru koule, na horním konci je očko (karabina) pro upevnění kominického lana.

Při čištění cihlových nebo keramických průduchů se používají nejčastěji ocelové čistící pružinové růžice nebo kartáče či sluníčka, u nerezových vložek pak buď nerezové pružiny nebo nekovové (silonové) kartáče, závaží musí být pogumované.

Nejčastěji je k dostání kominický strojek s pružinovou růžicí,  u které se dá nastavit v určitém rozmezí její průměr odpovídající průměru komínového průduchu.

 1. Na horní karabinu se připevní kominické lano (případně jiné lano, šňůra nebo drát).
 2. Povolením matice a natáčením pružin se upraví průměr růžice dle komínového průduchu.
 3. Matice se po upravení průměru pružin utáhne.

Místo pružinové růžice může být strojek opatřen také kartáčem nebo sluníčkem. Opět průměr kartáče či sluníčka by měl odpovídat průměru čištěného průduchu.

Postup čištění kominickým strojkem shora

 1. Kominický strojek vložíme shora do komínového průduchu a postupně opakovaným povytažením lana nahoru v délce úseku cca 0,5 m a opětovným spuštěním strojku dolů o stejnou délku čistíme komínový průduch. Spouštění strojku pomáhá závaží.
 2. Pohyby musí být dynamické, aby došlo k důkladnému vyčištění průduchu komína.
 3. Čištění probíhá po celé výšce komína až k půdici.
 4. Jakmile dosáhneme půdice, vytáhneme kominický strojek lanem opět nahoru.

2. Čištění komínového průduchu kartáčem nebo sluníčkem na tyči, ocelovém lanu nebo navijáku z ústí komína

Co budete potřebovat?

V tomto případě nepoužíváme kominická strojek, ale kartáč nebo sluníčko upevněné na tyči, ocelovém lanu nebo navijáku.

Kominický naviják je poměrně drahá záležitost (5 až 8 tisíc i více), méně nákladné je použití tyčí nebo ocelových lanových nástavců.

Kominické tyče:

 • nejčastěji jsou polyamidové (vhodné i pro čištění nerezových vložek),
 • jsou opatřeny závitem a dají se do sebe zašroubovat, takže postupným nastavováním tyčí dosáhneme při čištění až půdice komína,
 • jsou pružné, ohebné,
 • dají se zakoupit v délkách 1 m, 1,4 m, 2 m,
 • cena se pohybuje od 100 do 150 Kč za kus podle délky.

Ocelové nebo sklolaminátové nástavce:

 • jsou to lana spletená nejčastěji ze 4 ocelových drátů,
 • jsou opatřeny závitem, na který se dá našroubovat kominický kartáč, štětka nebo sluníčko,
 • druhý konec je také opatřen závitem, takže i tyto nástavce se mohou nastavovat na potřebnou délku,
 • jsou pružné, ohebné,
 • dají se zakoupit v různých délkách od 1 m do 12 m, krátké jednometrové se dají použít například na čištění kouřovodů,
 • pro čištění nerezových vložek je lano potaženo bužírkou,
 • cena od 200 do 400 Kč podle délky nástavce.

Pro čištění nerezových vložek samozřejmě použijeme buď nerezové kartáče či sluníčka nebo silonové kartáče.

Postup čištění pomocí tyčí shora

 1. Tyč s kartáčem nebo sluníčkem vložíme shora do komínového průduchu a postupně opakovaným povytažením tyče nahoru v délce úseku cca 0,5 m a opětovným spuštěním dolů o stejnou délku čistíme komínový průduch.
 2. Pohyby musí být dynamické, aby došlo k důkladnému vyčištění průduchu komína.
 3. Postupně nastavujeme tyče tak, abychom vyčistili komínový průduch po celé výšce až k půdici.
 4. Jakmile dosáhneme půdice, vytáhneme kartáč nebo sluníčko pomocí tyčí nahoru.
Nerezový kartáč s polyamidovými tyčemi
Nerezový kartáč s polyamidovými tyčemi
Usazené saze v komínovém průduchu
Usazené saze v komínovém průduchu
Čištění komínového průduchu z nerezové vložky nerezovým kartáčem na polyamidové tyči
Čištění komínového průduchu z nerezové vložky nerezovým kartáčem na polyamidové tyči
Saze a nečistoty ve vybíracím otvoru po vyčištění průduchu
Saze a nečistoty ve vybíracím otvoru po vyčištění průduchu

3. Čištění komínového průduchu kartáčem nebo sluníčkem na tyči nebo navijáku z vymetacího otvoru

Co budete potřebovat?

Pokud není možné z důvodu špatné přístupnosti čištění ústím komína, vymetá se komín vymetacím otvorem.

Část komína nad vymetacím otvorem se čistí kartáčem nebo sluníčkem na kominické tyči nebo ohebném drátě, část pod vymetacím otvorem se může čistit protlačováním kartáče nebo sluníčka na tyči nebo spouštěním kominického strojku podle postupu č. 1 (viz výše).

Postup čištění

 1. Tyč s kartáčem nebo sluníčkem vložíme vymetacím otvorem do komínového průduchu a vytlačujeme ji směrem nahoru až projde kartáč nebo sluníčko ústím komína ven.
 2. Po vyčištění horní části komína přejdeme k čištění části pod vymetacím otvorem.
 3. Můžeme čistit protlačováním kartáče nebo sluníčka na tyči nebo spouštěním kominického strojku dolů.
 4. Dávejte pozor, abyste při čištění tyčí nebo lanem nepoškodili plášť nebo komínovou vložku.
 5. Komínový průduch čistíme po celé výšce od vymetacího otvoru až k půdici.
 6. Jakmile dosáhneme půdice, vytáhneme kartáč nebo sluníčko pomocí tyčí nebo lana nahoru.

Jak odstranit dehet z komínové vložky?

Odstranění vrstvy dehtu z komínové vložky je mechanickým ručním čištěním prakticky nemožné.

Existují 3 způsoby jak dehet odstranit:

 1. Vypálení dehtu – nelze svépomocí, může provádět pouze způsobilá osoba a komín musí být z materiálů odolných proti prohoření.
 2. Mechanické odstranění komínovou frézou.
 3. Použitím chemických prostředků.

TIP: Vyzkoušejte chemické odstraňovače dehtu z kotlů a komínů Hansa Účinný přípravek na odstranění dehtu 1 kg nebo čistící špalek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru