JakČistit.cz » Čistící prostředky » Benzínový čistič a jeho použití v domácnosti
|

Benzínový čistič a jeho použití v domácnosti

Čištění skvrn benzínovým čističem není žádnou novinkou. Je primárně určený především k čištění a odmašťování kovových předmětů. Poradí si ale i s mastnotou a různými skvrnami například na textiliích. Důležité však je dodržet bezpečnostní pokyny i doporučení, a těmi se striktně řídit.

ČIKULI - čistič skvrn
ČIKULI – čistič skvrn

Technický benzín nebo benzínový čistič?

Žádné velké rozdíly mezi nimi nehledejte. Je to v podstatě to samé, rozdíl zaznamenáte pouze v ceně, která se u obou přípravků může někdy i výrazně lišit.

Použití benzínového čističe i technického benzínu je snadné a účinné. Poradí se s širokou škálou skvrn a cenově je dobře dostupný. Při použití je pouze nutné dodržet bezpečnostní předpisy.

Benzínový čistič technický 420ml

 • Skvělý na čištění a odmašťování především na kovy, sklo a tvrzené plasty.
 • Cena se pohybuje kolem 80 Kč.

Čikuli čistič skvrn 200 ml

 • Vhodný především na látky a textilie.
 • Výrobek s dlouholetou tradicí a ověřeným účinkem.
 • Cena se pohybuje kolem 45 Kč.

S jakými skvrnami si benzínový čistič poradí?

Benzínový čistič je určený především k čištění mastných, olejových a asfaltových skvrn především z textilií, ale i jiných materiálů jako je sklo, kovy, vytvrzené plasty.

Skvrny od kosmetické růže na látce

Skvrnu od kosmetické růže snadno odstraníte tak, že na kousek hadříku nebo papírové utěrky nanesete malé množství benzínového čističe (například Čikuli čistič skvrn 200 ml) a následně přiložíte na skvrnu. Skvrna zmizí a vy pak vyperete oděv běžným způsobem.

Skvrny na černém saténu

Mastných skvrn na černém saténu se nemusíte bát. Snadno je odstraníte tímto návodem.

 1. Skvrnu nejprve vyčistěte benzínovým čističem (například Čikuli čistič skvrn 200 ml).
 2. Pak si do kbelíku nalijte cca 3 litry vody a půl šálku bílého vinného octa.
 3. Nechte v lázní 10 minut.
 4. Po uplynutí této doby oděv vyndejte, dobře vymáchejte ve studené vodě a podle doporučení na pracím štítku vyperte.

Skvrny na manšestru

 1. Benzínový čistič (například Čikuli čistič skvrn 200 ml) nejdříve naneste na hadřík nebo vatový tamponek a vyčistěte skvrnu na manšestru.
 2. Následně vložte oděv do teplé lázně s trochou pracího prostředku a ručně je vyperte.
 3. Po vypraní je dobře propláchněte v čisté vodě.

Mastné skvrny na kožené sedačce nebo koženém oděvu

 1. Skvrnu nejprve vyčistěte benzínovým čističem (například Čikuli čistič skvrn 200 ml).
 2. Čištěné místo opláchněte čistou vodou.
 3. Nyní místo otřete hadříkem, který namočíte do mýdlové vody a osušte.
 4. Na závěr je vhodné místo ošetřit vhodným přípravkem na kůži.

Barevná skvrna od vosku na textilii nebo látce

Někdy se stane, že po odstranění vosku zůstane na látce nebo textilii barevná skvrna. Tu jednoduše odstraňte hadříkem namočeným v benzínovém čističi (například Čikuli čistič skvrn 200 ml) a následně oděv vyperte v pračce na příslušný program.

Skvrny od smůly

 1. Drobné skvrny od smůly můžeme odstranit benzínovým čističem (například Čikuli čistič skvrn 200 ml), který dáme na kousek vatového tampónku a skvrnu jím poťukáváme.
 2. Postup je možně několikrát s odstupem pár minut opakovat.
 3. Následně oděv nebo látku vyperte obvyklým způsobem.

Skvrny od šmíru

 1. Na kousek vaty či hadříku naneste benzínový čistič (například Čikuli čistič skvrn 200 ml) a skvrnu vyčistěte.
 2. Postup je, stejně jako u skvrn od smůly, možné několikrát s odstupem pár minut opakovat.
 3. Po vyčištění oděv namočte do octové lázně a následně vyperte obvyklým způsobem.

Jakých dalších skvrn vás benzínový čistič zbaví?

 • Skvrny od ptačího trusu,
 • skvrny od oleje nebo asfaltu,
 • skvrny od čaje a kávy,
 • skvrny od vosku ale umí odstranit i samotný vosk,
 • skvrny od laku na nehty na linoleu.

Co byste měli před i při manipulací s benzínovým čističem dodržet?

Při manipulaci s benzínovým čističem dodržujte bezpečnostní nařízení, která jsou uvedena buď v bezpečnostním listu, který bývá volně dohledatelný na internetu nebo informacemi a nařízeními na etiketě výrobku.

Bezpečnostní list vztahující se k technickému benzínu naleznete například ZDE.

Níže naleznete podstatné informace o nebezpečnosti technického benzínu nebo benzínového čističe. Měli byste také použít vhodné ochranné pomůcky jako jsou například ochranné rukavice, ochranné brýle a respirátor.

Informace o nebezpečnosti:

H 225 Velmi hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H 340 Může vyvolat genetické poškození
R 11 Vysoce hořlavý
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P 243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
P 261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů
P 263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení
P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P 501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Při styku s kůží nebo vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži dostatečným množstvím vody.

Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Nevyvolávejte zvracení!

Sdílejte návod:

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *