JakČistit.cz » Čistící prostředky » Čištění pomocí kyseliny solné (chlorovodikové)

Čištění pomocí kyseliny solné (chlorovodikové)

Kyselina solná, chcete-li kyselina chlorovodíková, je známá jako nejstarší a nejvyužívanější kyselina v historii lidstva. Nejčastěji se v domácnostech používá k odstraňování vodního kamene, k čištění odpadu a potrubí ale také k neutralizaci pH vody v bazénech.

Čištění pomocí kyseliny solné (chlorovodikové)
Čištění pomocí kyseliny solné (chlorovodikové)
Bartłomiej Bulicz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Co to je kyselina solná?

Kyselina solná (chlorovodíková) je těkavá, nažloutlá kapalina, která se používá i při leptání kovů. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Chlorovodík (HCl) je za normálních podmínek bezbarvý, velmi agresivní a korozivní plyn. Je lehčí než vzduch a vyznačuje se štiplavým zápachem.

HCl je dobře rozpustný ve vodě i s vzdušnou vlhkostí. Je vyráběná působením kyseliny sírové na chlorid sodný, nebo častěji přímou reakcí plynného vodíku a chloru.

Komerčně se dodává v roztocích o koncentraci kolem 31-35 %.

Jelikož jde o silnou chemikálii, při manipulaci s ní, byste měli dodržet všechny platné bezpečnostní předpisy.


Bezpečnost při práci s kyselinou solnou

I přesto, že si tuto kyselinu zakoupíte volně například v drogerii, je vždy nutné dodržet bezpečnostní předpisy.

Takže použití ochranných prvků je více než na místě.

Vybavení byste tedy měli být ochranným oděvem (například gumovou zástěrou), ochrannými brýlemi či ochranným štítem a rukavicemi. Jelikož jde o silnou chemikálii, která dráždí dýchací cesty, orgány a dokáže poleptat sliznice, je vhodné se vybavit i rouškou, abyste co nejvíce zamezili nadýchání se této kyseliny.

Před použitím byste si také měli prostudovat bezpečnostní list a uschovat jej pro případ pozdější potřeby. Bezpečnostní list také obsahuje informace ohledně první pomoci při jakémkoliv zasažení.

Při použití k čištění je vhodné (kvůli snazší manipulaci) kyselinu přerozdělit do menších lahviček.

Nikdy nezapomeňte lahvičky označit a uložit na bezpečné místo mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků. Uložte je v dobře zabezpečené pozici, abyste předešli převrhnutí. Její výpary způsobují velice rychlou korozi kovových předmětů v okolí.

První pomoc při zasažení kyselinou solnou

Kyselina solná (chlorovodíková) leptá, při zasažení je třeba poraněné místo důkladně několik minut oplachovat tekoucí vodou, případně místo neutralizovat jedlou sodou.

Při zasažení očí je nutné provést velmi důkladný výplach, nejlépe za pomocí druhé osoby tak, že druhá osoba drží té první rozevřená oční víčka, protože člověk sám má tendence se výplachu bránit a zpravidla jej neprovede dostatečně. Následně je nezbytně nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.

Poleptání očí koncentrovanou kyselinou většinou končí slepotou.

Při požití je nutné vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení, neboť žaludek je zvyklý na nízké pH a zvracení by způsobilo jen další poleptání jícnu. Následovat musí vyhledání lékařské pomoci.

Poleptání kyselinou se v celém svém rozsahu může projevit až po několika dnech a proto nesmí být nikdy podceňováno!

Čištění sanitárních vybavení

Kyselina solná se hojně využívá k čištění toalet, jde totiž o vysoce účinný odstraňovač vodního kamene. Můžete ho použít například k čištění záchodových mís, umyvadel, van nebo i spár mezi dlaždicemi.

Vyvarujte se ale použití na chromované či plastové předměty, protože by je kyselina nenávratně poškodila.

Čištění povrchů

 1. Dbejte všech bezpečnostních pokynů! Pokud je kyselina používaná v uzavřené místnosti, ideální je zajistit odvětrávání.
 2. Kyselina naneste na hadřík a opatrně ji rozetřete po povrchu, který chcete vyčistit.
 3. Nechte působit cca 15 minut.
 4. Místo poté dobře opláchněte a otřete do sucha.

Čištění odpadů a potrubí

Tuto možnost čištění odpadu byste měli volit až jako poslední možnost a s ohledem na materiál odpadů a potrubí. Pokud se ale přesto rozhodnete čistit odpad kyselinou solnou, dodržujte striktně bezpečnostní předpisy. Důležitá je zde ochrana očí brýlemi nebo štítem, nikdy totiž nevíte, kam se vám kapka této kyseliny může dostat.

 1. Z odpadu odčerpejte část vody.
 2. Dolijte kyselinou solnou.
 3. Odpad pokud možno zakryjte a nechte působit přes noc.
 4. Místnost by měla být co nejlépe větraná.
 5. Ráno odpad několikrát dobře propláchněte.

Čištění zoxidovaných mosazných předmětů

Pokud máte doma zoxidované předměty z mědi, můžete ho vyčistit právě kyselinou solnou. Opět dávejte při manipulaci s ní pozor a dodržujte bezpečnostní předpisy. Toto čištění byste měli provádět venku.

 1. Vezměte si vhodnou nádobu. Neměla by obsahovat chromové ani plastové části.
 2. Nalijte do ní kyselinu solnou a do té ponořte předmět, který chcete vyčistit.
 3. Nechte předmět v lázni 5 minut a poté ho vyjměte.
 4. Předmět následně opláchněte pod tekoucí vodou.
 5. Nyní je důležité kyselinu zneutralizovat. Můžete použít klasické mýdlo.
 6. Předmět znovu opláchněte.
 7. Možná se stane, že se vám na předmětu vytvoří šedobílý povlak, ten ale jednoduše šetřete.
 8. Na závěr předmět ošetřete například Sidolem.

Neutralizace pH vody v bazénech

K neutralizaci pH vody v bazénech nemusíte používat pouze drahé, velice často propagované přípravky. Kyselina solná se totiž jako alternativní chemikálie hodí k tomuto účelu přímo skvěle, ne-li lépe.

Obecně platí, že pokud potřebujete snížit pH vody v bazénu o objemu 20 m3 z alkalického na kyselé o hodnotu 1,0 je zapotřebí 1 litr kyseliny solné.

 1. Kyselinu nejprve nařeďte vodou v 10 litrovém kbelíku.
 2. Pusťte bazénovou filtraci, ta by měla být zapnutá po celou dobu působení kyseliny solné.
 3. Nalijte do bazénu kbelík s naředěnou kyselinou a nechte ji působit 12 hodin.
 4. Po uplynutí této doby zkontrolujte pH vody. K tomuto účelu slouží pH proužky určené přímo k testování vody.
 5. Pokud bude hodnota příliš vysoká, postup zopakujte.
 6. Obecně platí, že doporučené pH vody v bazénu se pohybuje mezi 6,8-7,2.

I když je kyselina solná volně dostupná, koupit si ji mohou pouze osoby starší 18 let. Pořídíte ji většinou za cenu kolem 50 Kč za 1 litr.

Sdílejte návod:

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *